stopa zwrotu IRR

stopa zwrotu IRR

Każdy inwestor przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu konkretnej kwoty w dany interes musi zastanowić się nad rzeczywistą opłacalnością tego przedsięwzięcia. Aby właściwie ocenić efektywność danej inwestycji można posłużyć się jednym z dostępnych i sprawdzonych mierników inwestycyjnych. Pozwala to ocenić prawdziwą stopę zwrotu z inwestycji i zdecydować czy dany interes przyniesie nam pożądany zysk. Istnieje wiele opracowanych narzędzi, które pomagają w podjęciu decyzji o zainwestowaniu w dany biznes. Przy wyborze danej metody ważne jest, by wynik jak najlepiej odzwierciedlał rzeczywistą rentowność inwestycji. Istnieję dwie podstawowe grupy narzędzi do oceny efektywności inwestycji. Metody proste, które nie uwzględniają zmieniającej się wartości pieniądza oraz metody złożone, które tą wartość pieniądza uwzględniają. Istnieje kilka znanych metod do obliczania rzeczywistej stopy zwrotu. Jedną z nich jest Wewnętrzna stopa zwrotu IRR . Miernik ten pokazuje stopę zwrotu z danej inwestycji. Jest przydatny w przypadku inwestycji typowych. Jest prosty i szybki do obliczenia. Dzięki temu narzędzie to jest często wykorzystywane przy obliczeniach rentowności inwestycji typowej. Wynik jaki otrzymujemy jest jak najbardziej rzeczywisty.

[Total: 0    Average: 0/5]

Comments

comments