Reklamacje

Reklamacje

Reklamacje zapewne każdy z nas składał je w sklepie już nie raz.A co jeśli chodzi o zakup większego towaru przez firmę.Na jakiej zasadzie reklamacja może się odbyć i kiedy sprzedawca musi uznać reklamację? Cały proces reklamacji zależy właściwie od tego w jakim momencie zostanie ona zgłoszona. Jeśli reklamacja zostanie złożona przed zapłaceniem faktury, dużo zależy od sprzedawcy. Sprzedawca może uznać reklamacje, w takim wypadku uwzględnia się zwrot sprzedanego towaru oraz wystawienie faktury korygującej. Jeśli natomiast sprzedawca nie uzna reklamacji przed zapłatą faktury sprawa może potoczyć się kompletnie inaczej. W wypadku gdy obie strony sporu nie dojdą do porozumienia, sprzedawca jest zobowiązany wystąpić z ową sprawą do sądu. Sąd natomiast może uznać rozpatrywaną sprawę na korzyść klienta, bądź też może uznać ją za bezpodstawną, na korzyść sprzedającego.Dla sprzedawcy, który wygrał sprawę należeć się będzie oczywiście zapłata za towar oraz odszkodowanie jak i zwrot kosztów postępowania sądowego. Tak więc uciekając się do reklamacji zakupionego towaru powinniśmy się dokładnie zastanowić po której ze stron jest racja, tak byśmy nie zostali obciążeni dodatkowymi kosztami.

[Total: 1    Average: 5/5]

Comments

comments