Okres kredytowania w przypadku kredytów hipotecznych

Okres kredytowania w przypadku kredytów hipotecznych

Skorzystanie z kredytu hipotecznego wiąże się ściśle z długim okresem kredytowania. Spowodowane jest to wysoką kwotą udzielonego wsparcia na dany cel. Istnieje wiele możliwości rozłożenia płatności na raty. Przeważnie obejmują one 30 lat, czyli zdecydowaną większość naszego dorosłego życia. Możliwe jest także obniżenie lub zwiększenie okresu kredytowania. Minimalny czas trwania umowy to 10 lat. Oczywiście,każdorazowa minimalizacja okresu kredytowania sprawia, że raty kredytu hipotecznego są odpowiednio wyższe. Należność główna oraz towarzyszące jej opłaty dodatkowe zostają podzielone na mniejszą ilość rat kredytowych. Przy znacznych dochodach jest to jednak, jak najbardziej, możliwe rozwiązanie. Niektóre instytucje bankowe proponują swoim klientów wydłużenie okresu kredytowania nawet do 50 lat. Skierowane jest to zwłaszcza do ludzi młodych, którym wieku możliwi opłacanie należności przez tak długi okres czasu. Przy określaniu długości kredytowania ważny jest wiek poszczególnych kredytobiorców.Najczęściej nie może on przekraczać granicy 70 lub 75 lat. Metryka danego wnioskodawcy stanowi zatem wyznacznik ilości otrzymanych rat. Im starszy kredytobiorca, tym krótszy czas trwania kredytu.

[Total: 1    Average: 4/5]

Comments

comments