Faktoring

Faktoring

Faktoring jest to ciekawy i szybszy sposób na rozliczenie się dostawcy z dłużnikiem.Polega on na tym, iż faktor (spółka faktoringowa tudzież bank) odkupuje od firmy zadłużenie i egzekwuje kwotę spłaty już na własna rękę. Tego typu zabiegi są szczególnie przydatne w przypadku gdy, w firmie brakuje środków pieniężnych z powodu przyznania kredytu kupieckiego, tudzież klienci, którzy zawarli z naszą firmą umowy, żądają dłuższego okresu przeznaczonego na kredyt, a nam koniecznie potrzebna jest gotówka.Oprócz tego spółka faktoringowa będzie przydatna, gdy będziemy mieli zamiar zawrzeć umowę z nowym kontrahentem, ale będziemy się obawiać braku uwierzytelnienia z jego strony. Dzięki faktoringowi zwiększy się zdecydowanie płynność finansowa firmy, a oprócz tego poprawi się przepływ gotówki, zmniejszą się bieżące koszty funkcjonowania firmy. Ponadto to będzie można bez obawy zwiększyć ilość klientów, gdyż w przypadku przejęcia kredytu przez faktora, ryzyko braku uwierzytelnienia kontrahenta spada na spółkę faktoringową.Dodatkowo faktor, jeśli jego klient sobie tego zażyczy może prowadzić dodatkowe usługi, między innymi takie jak rozliczenia księgowa, tworzenia sprawozdań, monitorowanie i zarządzanie zadłużeniami.

[Total: 1    Average: 3/5]

Comments

comments