Czek

Czek

Czek jest to blankiet, poprzez którego wypełnienie przekazujemy pewną kwotę na rzecz osoby wskazanej na czeku.Czek może być wystawiony jedynie jeśli ma pokrycie.Jeśli czek zostanie wystawiony bez pokrycia wystawca może ponieść dosyć sporą odpowiedzialność karną. Inna procedura tyczy się czeków postdatowych, czyli takich, które mają późniejszą datę wystawienia niż jest aktualna oraz środki przeznaczone na rachunek odbiorcy mają wpłynąć później.Czeki również powinny być przedstawiane banku 10 dni po wystawieniu daty.Jeśli chodzi o czeka za granicą okres ten wynosi 20 dni w przypadku gdy miejsce wystawienia i bank znajdują się w tej samej części świata, jeżeli natomiast miejsce wystawienia i miejsce gdzie znajduje się bank leżą w różnych częściach świata okres ten wynosi 70 dni. Jeżeli wystawiony przez nas czek zaginie lub zostanie skradziony powinniśmy jak najszybciej zgłosić fakt do banku, z którego pochodzi książeczka czekowa, z której czek został wypisany.W takim wypadku bank ponosi całą odpowiedzialność za realizację czeku, w przypadku gdy zgłosimy zginięcie lub kradzież w innym banku, bank ponosi odpowiedzialność dopiero po dwóch dnia. Czeki dzielą się na: podróżne, gotówkowe, rozrachunkowe.

[Total: 1    Average: 4/5]

Comments

comments