Co to jest budżet marketingowy

Co to jest budżet marketingowy

Plan marketingowy musi posiadać także ważne elementy. Pierwszym z nich jest streszczenie dla dyrekcji. Jest ono głównie dostarczane do kierownictwa. Ważne jest to by streszczenie te było krótkie ale bardzo dokładne. Jest to ważne by kierownictwo zapoznało się dokładnie z planem marketingowym. na rynek, rodzaj przewagi nad konkurencją. Drugim ważnym elementem w planowaniu marketingowym jest przegląd aktualnej sytuacji marketingowej. Dzięki temu dokonywana jest analiza rynku, produktu, konkurencji oraz otoczenia. Analiza otoczenia marketingowego jest bardzo istotna gdyż dzięki temu można dowiedzieć się jakie są zapotrzebowania wśród konsumentów. Poprzez otoczenie marketingowe rozumie się rynek, nabywców, konkurencję oraz dystrybucję. Ważne jest również dowiedzenie się o słabych i silnych stronach swego przedsiębiorstwa tak by można było zaplanować swe działania. Trzecim elementem jest analiza możliwości i zagrożeń. W tym etapie stosuje się analizę SWOT. Dzięki niej można dowiedzieć się jakie zagrożenia pojawiają się na rynku czyli dzięki temu dane przedsiębiorstwo będzie mogło unikać wszelkich zachowań ryzykowanych. Analiza ta pozwala także na zapoznanie się z szansami na rynku i wówczas będzie można to wykorzystać w celach rozwoju przedsiębiorstwa. Ważny jest także czwarty element, czyli cele marketingowe.

[Total: 1    Average: 5/5]

Comments

comments